Audyt Kompetencyjny (Development Center, Ośrodek Rozwoju), pozwoli Ci ocenić poziom pożądanych kompetencji, u poszczególnych pracowników Twojej Firmy. Zaawansowane narzędzia diagnostyczne (m.in. testy psychometryczne, ćwiczenia indywidualne lub grupowe, prezentacje indywidualne, studium przypadku, zadania typ „in-basket”, wywiady behawioralne, itp.), oparte o przyjęty Model Kompetencyjny, umożliwią wnikliwą i kompleksową ocenę potencjału Twoich pracowników a w konsekwencji pomogą w:

 

  • Ustaleniu ich indywidualnych ścieżek kariery i kierunków rozwoju zawodowego,
  • Stworzeniu planów sukcesji wewnątrz poszczególnych działów,
  • Wyłonieniu i promocji talentów (pracowników o największym potencjale),
  • Planowaniu programów rozwojowych (szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, projektów coachingowo-mentoringowych, itp.)

 

Rekomendują nas