Celem nadrzędnym budowy Modelu Kompetencyjnego, jest stworzenie jednolitej, czytelnej mapy pożądanych kompetencji pracowników i wynikających z nich, konkretnych zachowań (tzw. kluczowych czynników sukcesu). Model Kompetencyjny umożliwi Ci weryfikację, dobór, ocenę i rozwój pracowników, na poszczególnych stanowiskach, w Twojej Firmie.

 

Wybrane cele bezpośrednie:
  • Budowa kultury organizacyjnej firmy,
  • Przygotowanie dokładnych opisów stanowisk z uwzględnieniem poziomów kompetencyjnych,
  • Przygotowanie i wykorzystanie w praktyce metod oraz narzędzi rekrutacji i selekcji pracowników, w oparciu o kompetencje (wzorce zachowań),
  • Przygotowanie i przeprowadzenie ośrodków oceny i ośrodków rozwoju (Assessment / Development Center),
  • Przygotowanie i przeprowadzenie audytów kompetencyjnych (weryfikacji rozwoju kompetencji w czasie).

 

Wybrane cele pośrednie:
  • Planowanie i przygotowanie ścieżek rozwoju kompetencji (szkoleń, warsztatów, projektów coachingowo-mentoringowych, itp),
  • Planowanie ścieżek kariery,
  • Opracowanie i przygotowanie planów sukcesji,
  • Opracowanie systemów motywacyjnych,
  • Przygotowanie systemów okresowej oceny pracowników (SOOP).

 

Rekomendują nas