System okresowej oceny pracowników (SOOP) to zindywidualizowany tryb oraz zespół mierników poziomu realizacji zadań w Twojej Firmie oraz swoisty drogowskaz dla pracowników i menedżerów. Wdrożenie SOOP umożliwi Ci obiektywną ocenę ich bieżących działań oraz wyznaczanie celów zawodowych na przyszłość.
 
W oparciu o SOOP możliwe jest m.in.:
  • Zobiektywizowanie i ujednolicenie kryteriów oceny pracowników (wyeliminowanie subiektywnych opinii menedżerów),
  • Wprowadzenie jasnych kryteriów bieżącej autoanalizy i autooceny pracowników,
  • Dokonywanie ocen rozwoju kompetencji i efektywności pracy pracowników w czasie (na bieżąco),
  • Racjonalizacja i zindywidualizowanie systemu wynagrodzeń i systemów motywacyjnych (bazujących na realnych efektach pracy),
  • Stworzenie planów zastępstw i sukcesji wewnątrz poszczególnych działów,
  • Wyłanianie i promowanie liderów (pracowników o największym potencjale i osiągnięciach),
  • Tworzenie programów rozwojowych (szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, projektów coachingowo-mentoringowych, itp.)

 

Rekomendują nas