Przy wyrównanym dostępie do nowoczesnych technologii i braku większych różnic w funkcjonalności i jakości produktów, to ludzie; ich wiedza, doświadczenie, kreatywność, elastyczność, umiejętność podejmowania decyzji oraz zaangażowanie i inicjatywa będą decydować o przewadze konkurencyjnej Twojej Firmy.

Dobry pracownik jest obecnie najbardziej pożądanym, najcenniejszym zasobem dla organizacji, co powoduje, że jego pozyskanie staje się coraz trudniejsze, a utrata, coraz bardziej niebezpieczna i kosztowna. Aby sprostać oczekiwaniom pracowników, firmy intensyfikują swoje działania na rynku pracy, nieustannie uatrakcyjniając ofertę i poprawiając swój wizerunek. Dlatego, w walce o najlepszych pracowników, korporacje coraz częściej sięgają do arsenału środków tradycyjnie związanych z obszarem marketingu i Public Relations, tworząc i wdrażając przemyślane rozwiązania i kampanie informacyjne, z nimi związane.

Decydując się na opracowanie i wdrożenie programu tego typu, masz szansę na na poprawę lub podtrzymanie pozytywnego wizerunku Twojej Firmy, co znacząco wpłynie m.in. na:

  • Ograniczenie fluktuacji kadr, poprzez zwiększenie poczucia lojalności pracowników,
  • Utożsamianie się pracowników z kulturą organizacyjną firmy i jej strategią, a przez to wzrost efektywności ich działania i poczucia odpowiedzialności za organizację,
  • Redukcję kosztów pozyskania nowych pracowników (zmniejszenie wydatków na procesy rekrutacyjne i racjonalizację poziomu oferowanych wynagrodzeń),
  • Poprawę percepcji marki firmy i oferowanych przez nią produktów lub usług.

 

Rekomendują nas