Wyrażam zgodę na administrowanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez podmioty wchodzące w skład International Search Partners Association (ISPA) oraz Knap Consultants Spółka z o.o., Wyrażam zgodę na przesyłanie moich danych osobowych za granicę, do podmiotów wchodzących w skład International Search Partners Association (ISPA), Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty marketingowej lub handlowej, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO i nie będą udostępniane innym podmiotom; Informacje dotyczące podmiotów wchodzących w skład ISPA: http://www.ispasearch.net/ispa-offices

    Choose ISPA office:

    They recommend us