Dane firmowe

KNAP Consultants Spółka z o.o.
Budynek LUMEN / Inoffice
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

tel. +48 502 250 775
tel. +48 502 250 774
e-mail: biuro@knap.biz.pl

Formularz kontaktowy    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez KNAP Consultants Spółka z o.o., w celach niezbędnych do podtrzymania kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego oraz otrzymywania informacji handlowych, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku)

    Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych w Polsce jest KNAP Consultants Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-131, ul. Grzybowska 4/177, z adresem biura w Warszawie 00-120, ul. Złota 59, bud. LUMEN/InOffice i mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich uzupełniania, poprawiania i żądania ich usunięcia z baz administratora, wysyłając stosowną deklarację na adres: biuro@knap.biz.pl

    Rekomendują nas