„HR wewnętrznie czy zewnętrznie?”

Michał Knap.
Gazeta Finansowa, 05.2015

PDF

„Przedsiębiorczość kompetencją przyszłości”.

Monika Knap.
Personel i Zarządzanie, 01.2015

PDF

„Mama w biznesie”.

Felieton o karierze i macierzyństwie.
Monika Knap.
Personel i Zarządzanie, 03.2010

PDF

„Sześć lat doradzania”

Nota o 6 rocznicy rozpoczęcia działalności
przez KNAP Consultants.
Magazyn Businessman, 09.2009

PDF

„Różni czy podobni?”

Budowanie różnorodności w organizacji
– opinie ekspertów
Michał Knap
Personel i Zarządzanie, 08.2009

PDF

„Bieżąca sytuacja na rynku pracy”.

wywiad z Michałem Knapem
TV Biznes, 06.2009

FILM

TVN CNBC Biznes „Kadra zarządcza w instytucjach publicznych”.

fragment wywiadu
TV BIZNES, 07.2008

FILM

Fragment wywiadu z Moniką Knap,
program „Praca”
TVN CNBC BIZNES, 08.2008

FILM

„Jubileuszowy tort”.

Jubileusz KNAP Consultants.
Nota o koncercie z okazji 5. rocznicy urodzin firmy.
Magazyn BCC, 05.2008

PDF

„Wyrzucanie pieniędzy”.

Nota o warsztatach KNAP Consultants
dla menedżerów BCC.
Magazyn BCC, 08.2008

PDF

„Tradition and Success”.

Artykuł o Dresdner Bank Luxembourg.
Michał Knap / Jerzy Majorek
The Warsaw Voice, 04.2006r.

PDF

„Prośba o podwyżkę”.

Wywiad z Moniką Knap na temat
renegocjacji warunków wynagrodzenia.
TVN Style, 2006

FILM

„Tradycja i sukces”.

Artykuł o Compagnie Luxembourgeoise de Banque.
Michał Knap / Jerzy Majorek
Gazeta BCC, 10.2005.

PDF

„Europejskie Centrum Inwestycji”.

Artykuł o Luksemburskim Centrum Finansowym.
Michał Knap / Jerzy Majorek
Magazyn Forbes, 09.2007r.

PDF

„Człowiek Zamiast Jogurtu”.

Wywiad z Moniką Knap – plany rozwojowe firmy.
Magazyn BCC, 01.2006r.

PDF

„Encyklopedia o wpływie”.

Artykuł o cyklu szkoleń dla członków BCC
– Encyklopedia Menedżera.
Monika Knap.
Magazyn BCC, 01.2007r.

PDF

Rekomendują nas