W procesach restrukturyzacyjnych, celem assessment center jest wyłonienie tych pracowników, którzy najlepiej wpasowują się w nowy, zmodyfikowany model funkcjonowania Twojej firmy i są w stanie efektywnie poradzić sobie z nowym zakresem obowiązków.

Przygotowując i wykorzystując, z naszą pomocą, odpowiednie narzędzia diagnostyczne:

Aby ocena kompetencji była rzetelna i wiarygodna, konieczne jest stworzenie lub kalibracja istniejącego, w Twojej organizacji, modelu kompetencyjnego oraz przygotowanie zestawu narzędzi diagnostycznych, umożliwiających weryfikację poziomu kompetencji u poszczególnych pracowników.

Rekomendują nas