Zastanawiasz się jak właściwie zweryfikować kompetencje poszczególnych kandydatów? – np. elastyczność i zdolności adaptacyjne, umiejętność podejmowania decyzji i związanego z nimi ryzyka, samodzielność i autonomiczność działania, kreatywność i umiejętność tworzenia wartości dodanych, zdolność do przejmowania obowiązków i brania odpowiedzialności. Samo interview zapewne nie rozwieje wszystkich wątpliwości. Zastosowanie szerokiego spektrum metod Oceny Kompetencji (Assessment Center) pozwoli Twojej Firmie na precyzyjną weryfikację poziomu zgodności kandydata, z przyjętym profilem kompetencyjnym.

Przygotowując i wykorzystując, z naszą pomocą, odpowiednie narzędzia diagnostyczne:
  • Ograniczysz ryzyko decyzyjne a w konsekwencji zredukujesz nieprzewidziane koszty, związane z rekrutacją,
  • Ograniczysz wpływ subiektywnych czynników oceny – zobiektywizujesz podstawy własnych decyzji,
  • Właściwie oceniając kompetencje, ograniczysz koszty i czas wdrożenia nowego pracownika do pracy,
  • Zbudujesz kulturę organizacyjną Twojej Firmy w oparciu o jednolite, jasne, zobiektywizowane i wspólne dla wszystkich kryteria oceny, dając poczucie równych praw i szans w procesach rekrutacyjnych, promocyjnych i sukcesyjnych.

 

 

Rekomendują nas