Optymalizacja procesów wewnętrznych i odpowiednie dopasowanie do nich struktury zarządzania pozwoli Twojej firmie zwiększyć efektywność działania a więc obniżyć koszty lub skrócić czas realizacji zaplanowanych zadań.

Aby taka optymalizacja była możliwa, niezbędne jest wykonanie mapowania (obrazowania) oraz analizy sytuacji obecnej, w zakresie:

  • Efektywności procesów, procedur, technologii i narzędzi wykorzystywanych w Twojej organizacji,
  • Kultury zarządczej (struktury i jakości procesów zarządzania),
  • Efektywności komunikacji wewnętrznej (interakcji i współdziałania poszczególnych działów Twojej firmy),

Na bazie poczynionych obserwacji i zebranych danych przygotujemy rekomendacje, dotyczące wprowadzenia niezbędnych zmian procesowych a w nieco dłuższej perspektywie, pomożemy Ci te zmiany wdrożyć.

Rekomendują nas