Twoja firma chce zatrudnić kolejnych pracowników i zastanawiasz się jakie kompetencje, kwalifikacje lub uprawnienia powinni oni posiadać i jak szeroki zakres obowiązków i uprawnień powinieneś im powierzyć? Dzięki profilowaniu stanowiska możesz przeanalizować swoje potrzeby, w tym zakresie oraz stworzyć profil optymalny dla Twojej organizacji.

  • Sprawdzimy, jakich kompetencji i kwalifikacji, w podobnych sytuacjach, poszukują Twoi konkurenci (wywiad środowiskowy),
  • Wspólnie opracujemy profil stanowiska, ze szczegółowym zakresem zdań i odpowiedzialności oraz schematem raportowania i komunikacji wewnętrznej,
  • Stworzymy koszyk kompetencji – kluczowych czynników sukcesu, na tym stanowisku (model kompetencyjny),
  • Opracujemy koncepcję zarządzania tym stanowiskiem oraz plan rozwoju zawodowego osoby, na nim zatrudnionej.

 

Rekomendują nas