Celem nadrzędnym programu wsparcia kariery jest przygotowanie zwalnianych pracowników (outplacement), do ponownego, skutecznego wejścia na rynek pracy oraz ich mobilizacja do aktywnego i samodzielnego poszukiwania nowych możliwości zatrudnienia.

Działania, podejmowane w ramach projektu, przyczyniają się do łagodzenia stresu, wywołanego utratą pracy oraz uczą pozytywnego podejścia do tej, nowej sytuacji. Uczestnicy programu zdobywają wiedzę m.in. na temat autoprezentacji, technik poszukiwania pracy oraz wskazówki pomocne przy rozwiązywaniu problemów, związanych ze zmianami w przebiegu kariery zawodowej.

Prócz realizacji głównego celu projektu, nasza firma podejmuje również bezpośrednie działania, zmierzające do podjęcia pracy przez uczestników, udostępniając swoje bazy kontaktów oraz śledząc oferty pojawiające się na rynku.
Rozstanie z pracownikiem przy wykorzystaniu programu wsparcia kariery, niesie ze sobą korzyści również dla Twojej organizacji. Dzięki inwestowaniu w przyszłość byłych pracowników, Twoja firma nie traci dobrego wizerunku, a odchodzące osoby zachowają dobrą opinię na jej temat.

Nie bez znaczenia jest również pozytywny wpływ programu na procesy zmian, zachodzące w organizacji oraz na nastawienie osób w niej pozostających. Zwiększenie zaufania obecnych oraz potencjalnych, przyszłych pracowników do Twojej firmy, ma niebagatelny wpływ na proces budowy silnej marki pracodawcy (employer branding), co, w efekcie, prowadzi do znaczącego obniżenia kosztów pozyskania i utrzymania wykwalifikowanych kadr.

Rekomendują nas