O ile tradycyjne działania rekrutacyjne trafiają, zazwyczaj, do osób poszukujących pracy, o tyle metoda direct search pozwoli Twojej firmie dotrzeć do osób aktywnych zawodowo, odnoszących sukcesy, zdeterminowanych i zmotywowanych do działania a więc najlepszych, najskuteczniejszych w branży.

Istnieje szereg korzyści płynących z prowadzenia projektów rekrutacyjnych tą metodą:
  • Znacznie wyższe prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu rekrutacyjnego, niż przy wykorzystaniu tradycyjnych, biernych metod poszukiwań,
  • Lepsza „jakość” kandydatów – działania typu direct search trafiają do osób aktywnych zawodowo i odnoszących sukcesy,
  • Skrócenie czasu realizacji projektu rekrutacyjnego – działania podejmowane są celowo, w oparciu o ściśle określone kryteria, w sprecyzowanym środowisku,
  • Utajnienie własnych, korporacyjnych działań rozwojowych – projekty, tego typu, mają zazwyczaj charakter poufny,
  • Ograniczenie ryzyka zatrudnienia, w wyniku pełniejszej weryfikacji, selekcji i oceny potencjalnych kandydatów – projekty Direct Search są realizowane przez profesjonalny zespół doradców HR, przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi diagnostycznych,
  • Ograniczenie wydatków związanych z prowadzeniem projektów rekrutacyjnych – wykorzystanie profesjonalnych firm doradczych HR prowadzi do obniżenia kosztów stałych, związanych z utrzymywaniem własnych zespołów rekrutacyjnych,
  • Pozyskanie niezwykle cennych informacji z rynku pracy – zmian zachodzących na rynku, dostępności wykwalifikowanych kadr, poziomu wynagrodzeń na analogicznych stanowiskach, własnej pozycji na rynku pracy (marki pracodawcy),
  • Objęcie zatrudnionych kandydatów systemem gwarancyjnym (zwykle od 3 do 12 mies.). W przypadku jeśli nie spełnią pokładanych w nich nadziei, nasza firma ponownie realizuje projekt rekrutacyjny, nieodpłatnie.

 

Rekomendują nas