Zanim Twoja Firma zdecyduje się na rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego (a więc zanim poniesiecie koszty z tym związane), dzięki usłudze Studium Wykonalności, masz szansę sprawdzić, na ile realne jest zakończenia tego procesu z sukcesem. Przeprowadzenie projektu rekrutacyjnego stanie się prostsze, tańsze i zdecydowanie mniej czasochłonne, gdy pozyskasz informacje:

  • Czy i gdzie na rynku zatrudnione są osoby o pożądanych kwalifikacjach? (… czy może odpowiedniego kandydata należy szukać poza rynkiem lokalnym?),
  • Czy oferta Twojej Firmy jest wystarczająco atrakcyjna? (… a może, w rzeczywistości, jesteście zbyt rozrzutni, a odpowiedniego pracownika będzie można pozyskać taniej?),
  • Czy renoma Twojej Firmy sprawia, że kandydaci sami znajdują drogę do jej drzwi? (… a może trzeba będzie motywować ich w sposób szczególny, aby dołączyli do Twojego Zespołu?),
  • Czy pozycja, oferowanego stanowiska, w strukturze Twojej Firmy oraz wynikający z niej system raportowania przyciągną potencjalnych pracowników? (… a może warto rozważyć zmianę pozycji w strukturze lub przyznanie większej autonomii działania?),
  • Czy przyjęta, przez Twoją Firmę, strategia poszukiwań, stosowane narzędzia weryfikacji oraz tryb doboru i selekcji kandydatów są odpowiednio dobrane do projektu? (… a może będą generować jedynie koszty, nie przynosząc spodziewanego efektu?),
  • Czy to dobry moment na przeprowadzenie projektu rekrutacyjnego? (… Może należy się wstrzymać lub przyspieszyć działania, aby oferta nie trafiła w próżnię).

 

 

Rekomendują nas