Specjalnie dla Ciebie i Twojej Firmy możemy przygotować i poprowadzić dedykowane szkolenia zamknięte, prowadzone przez doświadczonych i uznanych trenerów biznesu, z zakresu m.in.:

 

 • Budowanie autorytetu (marki) menedżera,
 • New Management – ewolucja roli menedżera i technik zarządczych,
 • Motywowanie pracowników,
 • Coaching i mentoring pracowników,
 • Zarządzanie procesem zmian w organizacji,
 • Rekrutowanie i rozwój pracowników,
 • Delegowanie zadań oraz kaskadowanie praw i obowiązków,
 • Udzielanie informacji zwrotnych,
 • Teambuilding (tworzenie planów integracyjnych w organizacji),
 • Zarządzanie poprzez proces vs. zarządzanie poprzez cele (koncepcje mieszane),
 • Zarządzanie grupami roboczymi i procesami poprzez grupy robocze,
 • Zarządzanie strategiczne: tworzenie planów strategicznych, planów taktycznych, planów realizacji,
 • Zarządzanie P&L – tworzenie prognoz i budżetów oraz weryfikacja ich realizacji,
 • Podejmowanie decyzji (kalkulacja i przejmowanie ryzyka biznesowego),
 • Sprzedaż i budowanie relacji biznesowych,
 • Wystąpienia publiczne i medialne,
 • Sztuka wysławiania się – retoryka i erystyka,
 • Warsztaty rozwoju osobistego – ciało, umysł, emocje,
 • Wywieranie wpływu i przeciwdziałanie manipulacji,
 • Inne.

 

Rekomendują nas