Twój pracownik odchodzi lub awansuje a nikt nie jest w stanie szybko przejąć jego dotychczasowych obowiązków? Prawdopodobnie, jest to efekt braku planu sukcesji w organizacji. W dobie dynamicznych zmian na rynku i zaostrzającej się konkurencji, skutkujących wysoką rotacją pracowników, dobrze przemyślany plan przejmowania obowiązków może być jednym z ważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa firmy.

Przy naszej pomocy:
  • Zidentyfikujesz stanowiska krytyczne w organizacji,
  • Określisz kluczowe kompetencje (czynniki sukcesu), wymagane na stanowiskach krytycznych,
  • Dokonasz analizy potencjału kompetencyjnego dostępnego w firmie (zidentyfikujesz talenty – osoby kluczowe dla planu sukcesji),
  • Określisz obszary, narzędzia i plan wsparcia kompetencyjnego dla talentów,
  • Przygotujesz plan sukcesji (ścieżki przejmowania obowiązków),
Rekomendują nas