Rzeczywistość biznesowa, otaczająca Twoją firmę, zmienia się w coraz bardziej dramatyczny sposób. Zmienia się zatem i Twoja organizacja, starając się nadążyć za dynamiką procesów zachodzących na rynku i równie dynamiczną konkurencją.
Proces adaptacji do nowych warunków często napotyka jednak na problemy natury technicznej (wdrożeniowej) i równie często natrafia na opór uczestniczących w nim ludzi.

Zarządzając procesem zmian w Twojej organizacji:
  • Pomożemy Ci zweryfikować zasadność wprowadzenia zmian (nowych procesów, narzędzi, struktur zarządzania, strategii, itp.), ocenić wymogi ich wdrożeniowe (np. niezbędne zasoby i kompetencje) oraz oszacować ich krótko i długoterminowe skutki dla Twojej organizacji i pracowników,
  • Przygotujemy harmonogram i strategię wdrożenia zmiany,
  • Opracujemy i wesprzemy zarządzanie stosownym planem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
  • Pozyskamy ambasadorów zmiany wewnętrz firmy i zminimalizujemy ryzyko odrzucenia zmiany, przez pracowników,
  • Przejmiemy na siebie zarządzanie procesem wdrożenia (również poprzez powołanie i zarządzanie grupami roboczymi),
  • Ograniczymy ewentualne, negatywne skutki wprowadzenie zmiany,
  • Pomożemy pracownikom zrozumieć cel zmiany i zaadoptować się do nowej rzeczywistości (również pod względem rozwoju nowych, niezbędnych kompetencji).
Rekomendują nas