Jeśli Twoja organizacja dopiero się rozwija lub masz wątpliwości dotyczące efektywności funkcjonowania poszczególnych jej działów, możesz skorzystać z naszej pomocy, w zakresie zarządzania tymczasowego.

W ramach podejmowanych przez nas działań, wesprzemy Twoją firmę w obszarach:

 • Przygotowania lub aktualizacji zakresów obowiązków i obszarów odpowiedzialności działu,
 • Przygotowania lub aktualizacji procedur działania i zasad komunikacji wewnętrznej,
 • Przygotowania lub aktualizacji prawnych i organizacyjnych podstaw działania,
 • Przygotowania lub optymalizacji struktury zarządzania i procesów zarządczych,
 • Rekrutacji, przygotowania i wprowadzenia do organizacji pracowników o odpowiednich kompetencjach i kwalifikacjach,
 • Rekrutacji i wprowadzenia do organizacji menedżerów, którzy przejmą od nas zarządzanie daną strukturą.

Podejmujemy się stworzenia lub optymalizacji działania m.in.:

 • Działów zarządzania zasobami ludzkimi (HR),
 • Działów sprzedaży bezpośredniej,
 • Działów sprzedaży niebezpośredniej,
 • Działów obsługi klientów kluczowych (B2B, B2C),
 • Działów obsługi posprzedażnej,
 • Działów eksportu,
 • Działów zakupów,
 • innych.

 

 

Rekomendują nas