Programy wsparcia kariery (outplacement):

Działania, podejmowane w ramach projektu, przyczyniają się do łagodzenia stresu, wywołanego utratą pracy oraz uczą pozytywnego podejścia do tej, nowej sytuacji. Uczestnicy programu zdobywają wiedzę m.in. na temat autoprezentacji, technik poszukiwania pracy oraz wskazówki pomocne przy rozwiązywaniu problemów, związanych ze zmianami w przebiegu kariery zawodowej.

Prócz realizacji głównego celu projektu, nasza firma podejmuje również bezpośrednie działania, zmierzające do podjęcia pracy przez uczestników, udostępniając swoje bazy kontaktów oraz śledząc oferty pojawiające się na rynku.
Rozstanie z pracownikiem przy wykorzystaniu programu wsparcia kariery, niesie ze sobą korzyści również dla Twojej organizacji. Dzięki inwestowaniu w przyszłość byłych pracowników, Twoja firma nie traci dobrego wizerunku, a odchodzące osoby zachowają dobrą opinię na jej temat.

Nie bez znaczenia jest również pozytywny wpływ programu na procesy zmian, zachodzące w organizacji oraz na nastawienie osób w niej pozostających. Zwiększenie zaufania obecnych oraz potencjalnych, przyszłych pracowników do Twojej firmy, ma niebagatelny wpływ na proces budowy silnej marki pracodawcy (employer branding), co, w efekcie, prowadzi do znaczącego obniżenia kosztów pozyskania i utrzymania wykwalifikowanych kadr.

Ocena kompetencji (assessment center):

W procesach restrukturyzacyjnych, celem assessment center jest wyłonienie tych pracowników, którzy najlepiej wpasowują się w nowy, zmodyfikowany model funkcjonowania Twojej firmy i są w stanie efektywnie poradzić sobie z nowym zakresem obowiązków.

Przygotowując i wykorzystując, z naszą pomocą, odpowiednie narzędzia diagnostyczne:

Aby ocena kompetencji była rzetelna i wiarygodna, konieczne jest stworzenie lub kalibracja istniejącego, w Twojej organizacji, modelu kompetencyjnego oraz przygotowanie zestawu narzędzi diagnostycznych, umożliwiających weryfikację poziomu kompetencji u poszczególnych pracowników.

Tworzenie planów sukcesyjnych:

Twój pracownik odchodzi lub awansuje a nikt nie jest w stanie szybko przejąć jego dotychczasowych obowiązków? Prawdopodobnie, jest to efekt braku planu sukcesji w organizacji. W dobie dynamicznych zmian na rynku i zaostrzającej się konkurencji, skutkujących wysoką rotacją pracowników, dobrze przemyślany plan przejmowania obowiązków może być jednym z ważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa firmy.

Przy naszej pomocy:
Zarządzanie procesem zmian (agility manegement / agility enablement):

Rzeczywistość biznesowa, otaczająca Twoją firmę, zmienia się w coraz bardziej dramatyczny sposób. Zmienia się zatem i Twoja organizacja, starając się nadążyć za dynamiką procesów zachodzących na rynku i równie dynamiczną konkurencją.
Proces adaptacji do nowych warunków często napotyka jednak na problemy natury technicznej (wdrożeniowej) i równie często natrafia na opór uczestniczących w nim ludzi.

Zarządzając procesem zmian w Twojej organizacji:
Rekomendują nas